Voedselproject

Huidige Situatie

In de dorpen waar wij werkzaam zijn leven vele zeer arme gezinnen. Deze gezinnen hebben veelal geen inkomen behalve de kinderbijslag (€10,- pm per kind) en een paar euro aan sociale uitkering. 

Doordat de werkloosheid in Roemenie hoog is zijn er haast geen banen te vinden en op het platteland is dit nog lastiger. In het voorjaar en in de zomer kan men soms op uur basis een paar uur bij een boer aan het werk, ook al verdient dit vaak slecht het is toch weer mooi meegenomen. Maar in de winter valt dat ook weg.

Naast het feit dat ze geen vast werk en dus geen inkomen hebben betekend dit ook dat ze verzekerd zijn voor ziektekosten en dus alle kosten van medicijnen huisarts ed zelf moeten betalen.

De gezinnen die van ons hulp ontvangen hebben gemiddeld een inkomen tussen de €25 en €125 per maand. U kunt wel nagaan dat vele gezinnen hiervan niet rond kunnen komen en dat er met regelmaat geen geld is om voedsel, hout voor de kachel of schoolmaterialen voor de kinderen te kopen. 

Vooral in de winter is dit een hard gelag voor deze gezinnen.

 

Doel

Onze stichting probeert door middel van ons voedselproject deze gezinnen een hart onder de riem te steken door ze met regelmaat van wat voedsel te voorzien. Al kunnen we de situatie niet structureel voor ze veranderen, maar iedere dag zonder honger is er 1.

Hoe bereiken we dit

Wij houden met regelmaat inzamelingsacties voor dit project, zowel om geld om als voedsel bij elkaar te krijgen. 

Voor het inzamelen van voedsel staan we bij supermarkten en vragen dan of de mensen als ze hun boodschappen doen ook iets mee zouden willen nemen voor een gezin in Roemenie.

Ook krijgen we met regelmaat giften voor voedsel binnen 

Maar ook is er de mogelijkheid dat u zelf een voedselpakket samenstelt voor een willekeurig gezin, en deze bij ons in levert.

 

Met het geld en het voedsel wat we binnen krijgen proberen we de gezinnen op verschillende manieren van voedsel te voorzien, zoals:

Voedselpakketten

 

Wij hebben een lijst waarop alle zeer arme gezinnen         staan die (nog niet) gesponsord worden middels ons   sponsorproject. Deze gezinnen ontvangen bij toerbeurt een voedselpakket. De regelmaat waarmee           dit gebeurd hangt af van hoeveel geld en voedsel   er voor dit project binnen komt.

 

Warme maaltijden 

Met regelmaat organiseren wij in de verschillende     dorpen een warme maaltijd waarbij alle gezinnen vrij zijn om aan te schuiven. Dit gebeurd vaak in de kerk of op het terrein van de kerk omdat daar een grote keuken is. 

De maaltijd word daar bereid en meestal komen er veel mensen langs om een hapje mee te eten. 

Als het weer het niet toe laat om buiten de maaltijd te nuttigen dan bereiden we de maaltijd en zetten de pannen achter in onze bus. Zo rijden we dan langs de huizen zodat de mensen met een pan oid kunnen komen om wat voor hun gezin op te scheppen.  Sommige mensen hebben geen pan en komen met een teiltje, emmer of zelfs met een vuilniszak om toch wat eten te  kunnen krijgen.

Op 1 juni is het kinderdag in Roemenië, we organiseren dan meestal ook een maaltijd, speciaal voor de kinderen dit combineren we dan met wat activiteiten voor de kinderen of ze krijgen een knuffel of cadeautje mee naar huis. 

Verder organiseren we met regelmaat een maaltijd voor de kinderen op de basisschool in Tichindeal.

Sinds we gestart zijn met ons huiswerkbegeleiding project in Tichindeal, proberen we ook contact te onderhouden met de school aldaar. De meester gaf aan dat een van de grote problemen waar hij tegen aan loopt is, dat de kinderen weinig tot niet te eten krijgen en oa door de honger vaak niet gemotiveerd zijn om iets te leren.

 

Uitdelen van brood en andere verse producten.

Naast de warme maaltijden delen we ook regelmatig brood of andere verse producten uit 

We gaan dan langs de huizen en ieder gezin krijgt iets. De gezinnen stellen dit erg op prijs ook het brood zijn ze erg blij mee want brood schijnt het honger gevoel goed te stillen.