ANBI

De stichting is een door de fiscus erkende ANBI instelling. Giften en donaties aan de stichting zijn dan aftrekbaar.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI erkende stichting transparant zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden en deze gegevens publiceren op hun website. Wij hebben deze gegevens ondergebracht in ons beleidsplan en in het jaarverslag, deze kunt u openen via onderstaande linkjes.

 
De Stichting heeft geen winstoogmerk.