Huiswerkbegeleiding

Huidige situatie

Op dit moment zijn wij bezig met het opstarten van dit project, met als uitgangspunt voor de gezinnen in Tichindeal iets op te zetten wat een structureel karakter heeft.

Uit onze ervaringen is gebleken dat we dan het beste bij de kinderen kunnen beginnen.

Een van de grootste problemen waarom veel van deze gezinnen het zo slecht hebben is dat ze geen werk, dus geen inkomen hebben. In Roemenië kennen ze geen werkloosheidsuitkering zoals wij dat hier kennen. 

De werkloosheid in Roemenië is erg hoog, daar kunnen wij helaas niets aan veranderen, maar als je al werk wilt vinden dan is een opleiding onontbeerlijk.

De meeste volwassenen in de kleine dorpen zijn niet of nauwelijks naar school geweest, vaak hebben ze maar een paar klassen van de lagere school gevolgd. Velen zijn dan ook analfabeet. Hetzelfde zie je met de kinderen, vooral meisjes worden al snel thuis gehouden omdat ze thuis moeten helpen. Ook hebben veel gezinnen niet het geld om schoolmateriaal voor hun kinderen te bekostigen zodat ze naar school kunnen. Onze stichting verstrekt ook schoolmateriaal zodat  kinderen in ieder geval de mogelijkheid hebben om naar school te gaan. 

In Roemenië gaan kinderen maar een paar uur naar school en moeten ze thuis, onder begeleiding van hun ouders, veel huiswerk maken. Veel ouders kunnen door hun analfabetisme hun kinderen hierin niet ondersteunen. Hierdoor  ontstond de vraag naar goede huiswerkbegeleiding. 

Doel

We willen de kinderen materialen en ondersteuning/begeleiding aan reiken waardoor ze de kans krijgen om de lagere school met goed resultaat te doorlopen en in principe in staat zijn om vervolgonderwijs te gaan volgen 

Daarnaast willen we de kinderen die huiswerkbegeleiding krijgen op een speelse manier bepaalde normen en waarden meegeven en kennis laten maken met diverse vaardigheden zodat ze in de toekomst meer kans hebben op een baan . 

Verder willen we op langere termijn ook de jongere kinderen en volwassenen uit het dorp bij dit project betrekken en ze de kans geven zich op diverse manieren te ontwikkelen.

Hoe willen we dit bereiken:

We zijn bezig met het bouwen van een huis waarin we De huiswerkbegeleiding kunnen gaan geven  en tevens onze zomerkampen kunnen gaan houden. 

Het gebouw zal dan dagelijks een aantal uren open zijn zodat de kinderen gelegenheid hebben om onder begeleiding hun huiswerk te maken en verder zullen er diverse andere activiteiten met een lerend karakten georganiseerd gaan worden.

Zo willen we de kinderen oa, graag leren hoe ze groente kunnen verbouwen en dit kunnen verwerken tot een maaltijd. 

Hierdoor creëer je een leerelement en kun je de kinderen regelmatig een maaltijd aan bieden. Ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld Engelse les,  werken op de computer en diverse workshops voor diverse leeftijden zoals: houtbewerking, naaien, koken ed zijn activiteiten die tot de mogelijkheid behoren. 

Doordat de kinderen dagelijks komen, ben je ook in staat om zer tijdens de activiteiten  op een eenvoudige manier bepaalde normen en waarden bij te brengen. 

Denk hierbij aan hele simpele dingen zoals, handen wassen voor het eten, aan tafel eten, troep niet laten slingeren maar opruimen . Tijdens het doen van spelletjes kun je het samenwerken en het om de beurt iets doen benadrukken enz   

Toekomst plannen

Om dit gebouw in de toekomst zo optimaal mogelijk kunnen benutten hebben we het ook geschikt gemaakt voor het houden van de zomerkampen.

In de schoolvakanties zal het gebouw immers toch niet gebruikt worden voor de huiswerkbegeleiding.  

Uiteindelijk hopen we het gebouw op lange termijn ook voor diverse andere activiteiten te kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld cursussen voor volwassenen, bijscholingen enz. Maar ook bv een peuterochtend of misschien kan een arts een soort van consultatie bureau bij ons houden voor de kleinere kinderen.

Deze plannen moeten allemaal nog verder uitgewerkt worden maar het gebouw zal op deze manier voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden. 

Door dat we het gebouw zelf gebouwd hebben zijn er veel gereedschappen aanwezig. We willen hier in de toekomst ook iets mee gaan doen zodat het vele gereedschap niet onbenut blijft liggen en er iets constructief mee gedaan gaat worden ten bate van de dorpsbewoners. Ter zijne tijd moet bekeken worden hoe we dit precies willen gaan doen.

Plannen genoeg voor de toekomst maar eerste prioriteit is nu het daadwerkelijk gaan starten van het geven van de huiswerkbegeleiding