Projecten

Lopende Projecten:

 

1.Ondersteunen van Fundatia Bucurie                                                                               

Dit is een stichting voor dagopvang voor gehandicapte kinderen en jongeren. Wij ondersteunen het dagcentrum dat door de ouders van deze kinderen is opgericht,
zodat zij hun werk kunnen voortzetten.

2. Sponsorproject

Voor €15,- per maand kunt u via ons een gezin in Roemenie ondersteunen waardoor wij het gezin van voedsel kleding en hygiëne artikelen kunnen voorzien

3. Huiswerkbegeleiding Project

Kinderen krijgen op de basisschool veel huiswerk mee. Thuis kan niemand ze begeleiden (analfabetisme). Wij willen deze hulp gaan bieden zodat kinderen
school af kunnen maken en daardoor een grotere kans op een betere toekomst hebben.

4. Zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen

Om kinderen eens 1 week echt kind te laten zijn organiseren we jaarlijks een zomerkamp.

5. Voedselproject

Wij voorzien zeer arme gezinnen regelmatig van voedsel om hun zo een steuntje in de rug te geven                         

6. Schoolmaterialenproject                                                                        

Zonder schoolspullen kun je niet naar de basisschool. Daarom proberen wij kinderen te helpen door hun van schoolspullen te voorzien.

7. Diverse kleine projecten ten bate van individuele arme gezinnen/gehandicapten:

Wij helpen individuele gezinnen met het bekostigen van operaties/medische kosten, onderhoud huisjes, waterleiding enzovoorts.

8. Uitdelen van kleding en andere goederen

In Nederland worden kleding, schoenen, speelgoed en andere goederen ingezameld ten bate van de gezinnen en projecten in Roemenië