Schoolmaterialenproject

In Nederland is het gelukkig goed geregeld, alle kinderen hebben recht op basisonderwijs.

De Nederlandse staat zorgt dat er een locatie beschikbaar is met gekwalificeerd personeel en daarnaast wordt er gezorgd dat er voldoende materiaal aanwezig is, zoals leerboeken, schriften, pennen, potloden, creatieve materialen, enzovoorts zodat de lessen ook daadwerkelijk gegeven kunnen worden.

In Roemenie heeft ook ieder kind recht op gratis basisonderwijs. De overheid zorgt ook daar dat er een locatie beschikbaar is en gekwalificeerd personeel. Alleen moeten ouders zelf zorg dragen dat hun kinderen schoolboeken, schriften, schrijf en teken materiaal enzovoorts mee naar school nemen, anders kunnen zij de lessen niet volgen.

U snapt wel, dat in een land waar nog ongeveer 48% van de bevolking onder de armoede grens leeft dit voor veel gezinnen een probleem is. Veel van de arme gezinnen hebben moeite om brood op de plank te krijgen en hebben niet de “luxe”om schoolmaterialen aan te schaffen, waardoor hun kinderen dus niet deel kunnen nemen aan de lessen op de basisschool.

Dit kun je je in Nederland waar je in sommige winkels al voor een paar eurocent schriften en schrijf en tekenmateriaal aan kunt schaffen toch haast niet voorstellen.

Net als in Nederland is onderwijs echter verplicht en voor de aller armsten heeft de overheid een regeling in het leven geroepen, waardoor zij een vergoeding kunnen krijgen voor het schoolmateriaal. De praktijk wijst echter uit dat deze regeling aan alle kanten rammelt.

Veel gezinnen hebben nooit een vergoeding gezien of weten niet hoe ze dit aan moeten vragen.

Als ze de juiste weg weten te bewandelen is het nog maar de vraag of ze iets krijgen. Verschillende gezinnen kregen te horen dat de pot die daarvoor was al leeg was en anderen krijgen net voldoende om een paar schriften te kopen.

Het is toch te gek dat kinderen de lessen op school niet kunnen volgen omdat ze de materialen er niet voor hebben.

Wij als stichting zijn daarom dit project gestart, en verstrekken met regelmaat schoolmateriaal aan de gezinnen.

De overheid wil nu strenger toe gaan zien op dat kinderen naar school gaan en niet thuis blijven om hun ouders te helpen bij oa het werken op het land. Ze willen waarschijnlijk de kinderbijslag hierbij als dwangmiddel gaan gebruiken. Komt een kind niet naar school dan heeft hij geen recht meer op kinderbijslag.

Wij staan volledig achter de mening dat alle kinderen basisonderwijs moeten volgen. De manier waarop ze dit willen doen kun je over discussiëren, maar we hopen wel dat de overheid dan ook voor voldoende faciliteiten zorgt waaronder schoolmaterialen.

Tot die tijd hopen wij de gezinnen te ondersteunen door hun schoolmateriaal te verstrekken zodat de kinderen in ieder geval naar school kunnen en mee kunnen doen in de klas.

De school in Tichindeal

In het plaatje Tichindeal hebben we ook vanwege ons huiswerkbegeleiding project wat we daar gaan starten contacten gelegd met de plaatselijke school.

We hebben daar met de school afspraken gemaakt over het verstrekken van schoolmateriaal.

Normaal gesproken delen we de spullen uit in de gezinnen maar ook dan gebeurt het nog wel eens dat kinderen bepaalde spullen vergeten mee te nemen naar school of dat er dingen zoek raken.

In Tichindeal geven we de schoolmaterialen aan de school. Zij verstrekken de spullen aan de kinderen en houden ook een lijst bij van wie wat heeft gekregen.

De meeste spullen blijven op school en alleen de dingen die ze nodig zijn bij het maken van hun huiswerk gaan mee naar huis. Als straks de huiswerkbegeleiding gestart is hoeven ze alleen nog hun schrift mee te nemen omdat wij dan zorgen dat we ook boeken pennen linialen en dergelijke.

Naast het verstrekken van schoolmateriaal willen we ook kijken of we de school ook op andere vlakken kunnen helpen. Zo hebben ze bijvoorbeeld geen geld voor schoonmaakmiddelen print papier en dergelijke.

We hopen dit contact steeds verder uit te breiden en we hopen dat als ons huiswerkbegeleidingproject start dat we veel dingen in samenwerking met de school kunnen gaan doen