Kleine Projecten

Als stichting kregen we vele vragen van gezinnen of we hun konden helpen met bijvoorbeeld het opknappen van het huis, aanleggen van een tuin enz.                                                                                                       
Vanaf dat we begonnen zijn met het verlenen van hulp aan deze gezinnen hebben we als stichting gezegd dat we naast het verstrekken van voedsel en kleding graag projecten die structureels iets veranderen.
Projecten zoals het ondersteunen van Fundatia Bucurie en het geven van huiswerkbegeleiding zijn hier voorbeelden van.
Doordat we zelf veel in de gezinnen komen, zagen we echter ook dat doordat er zo weinig inkomen is, er achterstallig onderhoud aan de huisjes ontstaat. Soms met het gevolg dat ze uiteindelijk instorten.
Mensen hebben ook vaak onnodig last van hun ziekte of handicap omdat ze de medicatie die ze moeten gebruiken niet kunnen betalen of in het ergste geval dat ze overlijden omdat er geen geld is voor een operatie.
Verder zagen we gezinnen die het graag beter wilden krijgen, door bijvoorbeeld het aanleggen van een groentetuin waardoor ze in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Geld om tuingereedschap, zaden en pootgoed aan te schaffen was er echter niet.
Om de gezinnen ook met dit soort dingen te kunnen ondersteunen zijn we toch gestart met dit project. We hebben een lijst waarop we de verschillende hulpvragen hebben staan en kijken na aanleiding van hoe urgent een probleem of vraag is en hoeveel geld er op dat moment voor dit project is, welke gezinnen we kunnen helpen. Verder krijgen we regelmatig vraag naar bedden, beddengoed, kasten, babyspullen enz. ook aan deze vragen van de gezinnen proberen we zoveel mogelijk te voldoen.

Een aantal voorbeelden van dit soort kleine projecten zijn:

Dit meisje kon op school niet meer meekomen, omdat haar ogen zo slecht waren. Ze zou eigenlijk een bril moeten hebben maar haar ouders konden dit niet betalen. Wij hebben een bril voor haar kunnen regelen. Dit is slechts 1 van de vele voorbeelden van kinderen die een bril nodig zijn.

Veel gezinnen hebben geen geld om hun huisjes te onderhouden waardoor de staat van de huisjes steeds slechter wordt. Het huis van deze vrouw stond uiteindelijk op instorten. Ze had het plafond boven haar bed gestut met palen en platen in de hoop dat het niet in zou storten als ze lag te slapen. Wij hebben deze vrouw mede dankzij giften kunnen helpen om een nieuw huisje te bouwen. Het huisje heeft dezelfde afmetingen als het oude huisje.

We hebben afgesproken dat ze zelf ook mee moest helpen door een kleine bijdrage in de kosten voor de materialen en door mee te helpen met de bouw.

Als zij met haar familie weer wat aan het huisje hadden gedaan dan hielpen wij hun weer een stukje verder zo kwam het huis stapje voor stapje steeds verder af. We willen namelijk wel stimuleren dat de mensen zelf ook hieraan mee helpen het moet niet zo zijn dat ze denken dat wij wel even een nieuw huisje voor hun neerzetten.  Op de laatste foto is  1 gedeelte van het nieuwe huis al bewoonbaar. De andere kamer en het dak daarboven moet nog afgemaakt worden.

Het zou beter zijn als mensen niet wachten tot hun huisje op instorten staat, zoals hierboven beschreven. Daarom willen wij het graag stimuleren als mensen zelf het initiatief nemen door wat aan de staat van hun huis te doen.
Zo hebben wij al diverse gezinnen kunnen voorzien van bouwmateriaal of hun gereedschap tot beschikking gesteld.

Omdat de meeste mensen geen vast werk hebben, hebben ze ook geen ziektekostenverzekering. Vele mensen zouden eigenlijk medicijnen moeten gebruiken maar kunnen dit niet betalen.  Wij kunnen niet de kosten van al deze medicijnen over nemen maar afhankelijk van de situatie waarin de mensen verkeren en de ernst van de aandoening, proberen wij hun te helpen door af en toe door de kosten voor medicijnen op ons te nemen.

Dit zijn vaak kinderen die dringend antibiotica moeten hebben of mensen met lijden aan hartfalen of epilepsie en erg achteruit gaan door gebrek aan medicijnen.  We geven aan dat ze wat geld opzij moeten leggen in die maanden (vaak 3 maanden) waarin wij de kosten betaalden zodat zij de maanden daarop het weer zelf kunnen halen.

Niet alle situaties zijn zo ernstig als deze, maar niet minder urgent. Zo hebben we ook de operatie van Anca bekostigd. Anca had een oogziekte en zonder operatie zou ze waarschijnlijk zeer slechtziend of blind worden. Als dit zou gebeuren zou Anca een erg onzekere toekomst te gemoed gaan. Ook Florin was doof, hij is geopereerd aan zijn oren en was daarna hoorapparaatjes nodig. Nu moet hij langzaam leren alle geluiden te herkennen en hopelijk gaat hij dan ook praten

Maar naast de medicatie helpen we ook als mensen dringend onderzoeken  in het ziekenhuis of operaties of andere medische zorg nodig zijn. Zo was de vrouw op de foto hiernaast bang dat de kanker die ze heeft gehad weer terug was gekomen. Ze had een bult op haar buik ter grote van een meloen. We hebben haar laten onderzoeken in het ziekenhuis. Daar bleek dat de kanker niet terug was gekomen maar dat ze wel als gevolg van de operatie die ze toen heeft gehad een breuk in het buikvlies had opgelopen waardoor de urinewegen een weg naar buiten hadden gezocht. Als ze niet zou worden geopereerd zou ze waarschijnlijk aan de gevolgen hiervan overlijden.

Een ander voorbeeld van hulp die wij soms geven is het ,in bijzondere situaties, verstrekken van babyvoeding.

In Roemenië is het de normaalste zaak van de wereld dat een baby die geboren wordt borstvoeding krijgt. Sterker nog, de keus om voor flesvoeding te kiezen hebben deze gezinnen niet, er is gewoon geen geld voor.

Zo kwamen we een paar jaar geleden bij een gezin waar het kindje veel te vroeg was geboren. Gelukkig was het meisje wel gezond maar het huilde continu. Toen we daar naar vroegen gaf moeder aan dat het kindje honger had en hield vervolgens een flesje met wat water op en gaf dat aan het kind. Dit bleek suikerwater te zijn want geld voor flesvoeding had ze niet. Doordat de baby te vroeg was geboren was de borstvoeding niet op gang gekomen, had ze geen andere keus dan het kindje groot te brengen met suikerwater en koeienmelk. Een andere moeder was erg ziek geweest tijdens de zwangerschap en produceerde waarschijnlijk hierdoor niet voldoende borstvoeding.Zo kwamen we meerdere van dit soort situaties tegen.
Wij proberen in zulke gevallen om gedurende de eerste 9 maanden op regelmatige basis flesvoeding te sturen.

Andere hulp die we bieden:

Regelmatig krijgen wij naast vragen om hulp bij bovenstaande problemen ook vragen of wij gezinnen kunnen helpen aan baby spullen, kledingkasten, bedden, warme kleding voor school enz.

Hieronder enkele foto’s van het uitdelen van deze spullen.

Gebreide kleding

Vele vrijwilligers in Nederland helpen ons om deze spullen te breien en de gezinnen zijn er ontzettend blij mee want in de koude winters zijn deze gebreide spullen ideaal om warm te blijven