Vereniging van leden

Naast het dagcentrum heeft Fundatia Bucurie ook een vereniging voor leden. De vereniging van leden bestaat uit ongeveer 150 gezinnen waarvan de meesten met een gehandicapt kind. Nu zijn dat nog zowel kinderen als jongeren, maar in de toekomst wil Fundatia Bucurie zich voornamelijk op jongeren richten. Daarom kunnen er nu alleen nog maar gezinnen lid worden met een kind van 14 jaar of ouder. De gezinnen die al lid waren en een kind hebben die jonger is dan 14 jaar kunnen gewoon lid blijven. Verder hebben ze besloten om tot een maximum van 150 leden te gaan.
De reden hiervan is dat ze vinden dat ze het ook waar moeten kunnen maken, dat al deze gezinnen op een bepaalde steun vanuit Fundatia Bucurie kunnen rekenen. Zou de groep groter worden, dan zou dit haast niet te realiseren zijn.
Veel van deze gezinnen zijn nog niet zover om hun kind naar het dagcentrum te laten gaan. Sommigen zien de meerwaarde er niet van in en bij anderen speelt de schaamte om met een gehandicapt kind naar buiten te treden een grote rol. Door deze ouders ondersteuning te bieden op diverse gebieden en daarnaast bijeenkomsten te organiseren voor de vereniging van leden, waar ook het dagcentrum als onderdeel van de stichting besproken wordt, hoopt Fundatia Bucurie de ouders de voordelen van de dagopvang in te laten zien. Misschien dat ouders dan toch zover komen dat ze hun kinderen naar het dagcentrum laten gaan.
Binnen de vereniging zijn een klein aantal leden aangewezen als “actief lid”. Zij hebben ook stemrecht als er dingen beslist moeten worden aangaande Fundatia Bucurie. Er worden regelmatig bijeenkomsten met deze leden gehouden, zij zijn dus goed op de hoogte van alles omtrent de stichting. 

Het lid zijn van de vereniging van leden zijn geen kosten aan verbonden. Door dit lidmaatschap kunnen alle gezinnen (dus ook de niet actieve leden) rekenen op een bepaalde steun vanuit Fundatia Bucurie.

*Alle leden hebben de mogelijkheid om twee maal per jaar, op kinderdag (1 juni) en rond de kerstdagen, naar het centrum te komen. Daar wordt dan per gezin een aantal zakken kleding en wat snoepgoed voor de kinderen verstrekt. Ook kunnen de gezinnen dan zelf naar behoefte schoenen en/of kinderkleding uitzoeken 

*de leden krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomsten die speciaal voor de vereniging van leden gehouden worden. Hier wordt de gang van zaken rond Fundatia Bucurie en dus ook rond de vereniging van leden besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan het dagcentrum en de goede resultaten die tot nu toe steeds behaald worden. 

*Fundatia Bucurie zorgt dat de gezinnen indien gewenst hun kinderen eenmaal per jaar medisch kunnen laten onderzoeken door een arts (vanuit Zweden). Zij onderzoekt de kinderen/jongeren en geeft advies op het gebied van medicatie behandeling en aanpassingen zoals brases, corsetten, enz. 

*Alle leden hebben recht om hun gehandicapte kind op te geven voor het dagcentrum zodra deze de leeftijd 14 jaar of ouder heeft bereikt.

*Alle leden kunnen gebruik maken van het ruilproject voor hulpmiddelen zoals rolstoelen spalken loopfietsen statafels enz. Er wordt per kind/ jongere gekeken wat er nodig is en (indien voorradig) wordt het specifieke hulpmiddel zoveel mogelijk aangepast op de omstandigheden van het kind. Het hulpmiddel blijft eigendom van Fundatia Bucurie en als het niet meer nodig is of te klein moet het weer ingeleverd worden en wordt het weer voor een ander gebruikt. 

*Alle gezinnen worden regelmatig bezocht en indien er vragen of problemen zijn met betrekking tot de verzorging en begeleiding van het gehandicapte kind probeert Fundatia Bucurie de ouders hierin bij te staan (evt. met behulp van de sponsors). Maar ook bij andere problemen die het gezin treft probeert Fundatia Bucurie indien mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld bemiddelen bij financiële problemen of bij het vinden van een ander huis vaak zijn deze problemen gerelateerd aan het hebben van een gehandicapt kind (hoge medische kosten huis zonder trap nodig zijn, enz.)