Toekomstplannen

Al enige tijd hoorden we vanuit Roemenie dat men heel graag het dagcentrum van Fundatia Bucurie uit zou willen breiden. Zodat men met een nieuwe groep voor dagopvang zou kunnen starten om zo nog 20 jongeren een beter toekomstperspectief te kunnen bieden. De Zweedse sponsors hadden al toegezegd dat hun zouden zorgen dat er geld zou komen om 2 nieuwe groepsruimten met daaraan vast per groep een douche en toilet ruimte te bouwen. Eigenlijk zou dat gebouw nog uitgebreid moeten worden met ruimtes waarin therapieën en activiteiten gegeven kunnen worden. Ook zou men heel graag in dat gebouw een keuken en eetzaal willen hebben. Anders moeten de kinderen voor activiteiten als koken/bakken leren tafel dekken ed maar ook om te eten naar het kantoor en opslag gebouw, omdat daar een keuken is. Op zich is dat niet zo erg maar in de winters, die in Roemenie erg koud zijn, levert dit wel de nodige problemen op omdat de kinderen eerst weer de jassen, laarzen enz. aan moeten en niet iedereen kan dit zelf. Ook met rolstoelen is het een heel karwei om door de sneeuw naar het andere gebouw te moeten. Tevens is de keuken erg klein en als er een nieuwe groep zou starten zou dat inhouden dat er om de beurt gegeten moet gaan worden. Momenteel krijgt het dagcentrum nog het warme eten uit de personeelskantine van een fabriek die hun op die manier ondersteund, maar het ziet er naar uit dat dit binnenkort gaat stoppen omdat het voor de fabriek niet meer uit kan. Dat zou inhouden dat er op het dagcentrum zelf gekookt zou moeten worden. De huidige keuken is hier echter veel te klein voor en tevens voldoet die niet aan de normen die de EU stelt voor het koken binnen instellingen.
We hadden hier al wel eens met hun over gesproken maar de kosten van deze uitbreiding zouden ongeveer €40.000,- zijn. Voor ons als kleine werkgroep was dit een te groot project om te kunnen realiseren. Erg blij waren we dan ook toen we hoorden dat de stichting Roemenië groep-Schoonebeek aangaf dit project samen met ons te willen oppakken. Na onderling overleg besloten we ieder in onze eigen regio activiteiten te organiseren en sponsors te zoeken om zo geld in te zamelen.
Het NCDO en de Wilde Ganzen ondersteunen onze actie en beiden verdubbelen ongeveer het bedrag wat wij hiervoor inzamelen. Voorwaarde is dan wel dat het project binnen 2 jaar gerealiseerd is, binnen die tijd (oktober 2006/oktober 2008) moet dus zowel het inzamelen van geld als de uitbouw van het gebouw gerealiseerd zijn. We hebben al diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen en gaan daar mee door. Daarnaast zoeken we ook sponsors of mensen die een eenmalige gift willen
geven om dit project te steunen.
Het project loopt goed maar we zijn er nog niet en gaan dus vol goede moed verder met het inzamelen van geld. Inmiddels is het eerste gedeelte van het gebouw dat door de Zweden bekostigd werd af. Dat gedeelte is in juni 2007 officieel geopend. Men is inmiddels gestart met de bouw van het gedeelte wat door onze werkgroep in samenwerking met Roemenie groep Schoonebeek bekostigd is en dit loopt voorspoedig. Ondertussen zijn we nog druk bezig met het inzamelen van geld Het grootste gedeelte van het bedrag is inmiddels binnen, maar waarschijnlijk redden we het niet om het gebouw volledig af te krijgen met het budget van €40.000,- Sinds Roemenie in januari 2007 bij de EU is gekomen zijn de prijzen van oa bouwmaterialen enorm gestegen. Ook moet men nu 19 % btw betalen over alle materialen die aangeschaft worden. Door deze ontwikkelingen zijn de totaal kosten van de bouw aardig opgelopen, maar we gaan door en hopen dat we er met elkaar toch voor kunnen zorgen dat de uitbreiding van het gebouw succesvol kan worden afgesloten.