Het Dagcentrum

De dagopvang van Fundatia Bucurie is bedoelt voor jongeren van 14 jaar en ouder uit Bistrita en omgeving. 

Het dagcentrum heeft als doelstelling: 

1. Het bieden van een veilige en geborgen omgeving om de dag door te brengen 

2. Het bieden van leuke, ontspannende en lerende activiteiten 

3. Het bevorderen van de verstandelijke en psychische gezondheid 

4. het onderhouden en bevorderen van vaardigheden die nodig zijn voor een zekere mate van zelfstandigheid 

5. Sociale integratie 

6. het bieden van gezonde maaltijden en tussendoortjes 

Ouders moeten een bijdrage van €10,- per maand betalen, om hun kind naar het centrum te laten gaan. Er is hiervoor gekozen om twee redenen. Ten eerste creëer je vaak een grotere betrokkenheid als ouders voor iets moeten betalen. Ten tweede merkte je bij veel van de verstandelijk gehandicapte jongeren, met een iets hoger ontwikkelingsniveau, dat ze net als hun broers en zussen willen werken en geld verdienen. Het dagcentrum betaald hun nu €10,- loon per maand voor ”het werken” in het centrum. Hiermee maak je tevens het centrum ook toegankelijk voor zeer arme gezinnen. Die kunnen van hun kinderen een bijdrage vragen als kostgeld, nu zij geld verdienen. Daardoor hoeft het dagcentrum de ouders vrijwel niets te kosten het enige wat van de ouder word verwacht is dat ze daar waar ze kunnen ook komen helpen in het centrum. 

Het dagcentrum start ’s morgens om 8.30 u. en sluit om 17.00 u. De gemeente Bistrita heeft Fundatia Bucurie toegezegd dat zij het vervoer van de gehandicapte jongeren, die in Bistrita wonen op zich zullen nemen. De jongeren worden nu ’s morgens met een busje van huis opgehaald en ’s avonds weer terug gebracht. 

Gedurende de dag krijgen de jongeren diverse activiteiten aangeboden, voor iedere dag is er een vast programma. Alle activiteiten zijn ingepland op een pictobord. Zodat de jongeren zelf ook kunnen zien wat er te gebeuren staat die dag. Het pictobord is een bord met een ochtend en middag verdeling en op dat bord wordt de volgorde van de activiteiten met behulp van plaatjes/picto’s aangegeven. Zo zijn er activiteiten die iedere dag terugkomen, zoals eten, tanden poetsen, rusten, maar ook alle andere activiteiten hebben een vaste plaats in de weekplanning. Er zijn diverse activiteiten in het programma opgenomen die ter ontspanning dienen Maar naast ontspannende activiteiten, zijn er ook veel activiteiten waarin de jongeren bepaalde vaardigheden worden aangeleerd. Iedere maandag heeft het personeel een bespreking en wordt er per jongere besproken wat goed gaat, waar problemen liggen en wat haalbare doelen zijn om naar toe te werken. Zo leert de één helpen met koken, tafeldekken of de was doen. Voor een ander is het al een hele klus om blokken boven op elkaar te stapelen. En daarnaast is het natuurlijk ook per jongere heel verschillend, waar zijn of haar interesses liggen. Juist door op die interesses in te gaan zullen de jongeren ook gemotiveerder zijn om iets te leren. Zo is er een jongen die voordat hij naar het dagcentrum ging, bijna dagelijks zijn hoofd tot bloedens toe kapot sloeg. Waarschijnlijk gewoon uit verveling, want op het dagcentrum heeft hij dit nog nooit gedaan. Hij heeft nu de hele dag dingen te doen. Hij doet mee aan de vaste activiteiten en daarnaast heeft hij ook zijn eigen bezigheden. Zo hebben ze hem leren weven, omdat hij hier altijd vol interesse naar zat te kijken als zijn oma hier mee bezig was. Hij vind het helemaal fantastisch dat hij dat nu zelf kan doen en is er graag mee bezig. 

Voorbeelden van verschillende soorten activiteiten zijn:

1. creatieve activiteiten; 

Dit zijn activiteiten zoals borduren, schilderen, het maken van iconen, weven, enz enz. 

2. activiteiten met een lerend karakter 

Het verschilt van persoon tot persoon wat diegene aankan, welke doelen er zijn gesteld en welke lerende activiteiten hierbij horen. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn zoals; tuinieren afwassen tafeldekken, blokken stapelen, koken, leren lezen of schrijven, Engelse woorden leren. Daarnaast proberen ze alle jongeren op hun eigen niveau iets op de computer te laten doen 

3. ontspannende activiteiten 

Voorbeelden hiervan zijn een massage, voorlezen, snoezelen, muziek maken en luisteren, 

4. groepsgesprekken en aandacht voor sociale ontwikkeling 

Men probeert aandacht aan de sociale ontwikkeling van de jongeren te besteden oa door het houden van groepsgesprekken. Zo praat men tijdens de groepsgesprekken met elkaar over de dingen die iedereen meemaakt,dit kunnen droevige dingen zijn. Maar ook leuke dingen, zoals bijvoorbeeld een verjaardag of gewoon de dingen van alle dag. Maar ook onderwerpen over hoe je bepaalde dingen die je tegenkomt tijdens de omgang met anderen komen aan de orde. Vooral het op deze manier samen bezig zijn en leren om rekening te houden met elkaars gevoelens en met elkaars goede en slechte momenten, is erg goed voor hun sociale ontwikkeling. 

5. sport 

Verder probeert men op het dagcentrum ook voldoende aandacht aan beweging en samenspel te besteden. Men heeft ook geprobeerd om therapieën, zoals fysiotherapie en bewegingstherapie in het programma op te nemen. Dit wordt in Roemenie niet vergoed waardoor het financieel een te grote belasting is voor het dagcentrum, dus voorlopig kan dat nog niet aangeboden worden. Ook wil men in de toekomst heel graag paardrijden aan kunnen bieden maar zover is het nog niet. Voorlopig blijft het dus bij gymnastiek bal spel kringspel, fietsen enz. 

6. activiteiten gericht op sociale integratie 

Ook onderneemt men activiteiten om de integratie van de jongeren in de samenleving te bevorderen. Dit doet men door activiteiten, zoals samen naar kerk gaan, zelf gemaakte spullen op de markt te verkopen. Ook door rond kerst, liedjes in te studeren en vervolgens met een groepje langs de huizen, van de leden van Fundatia Bucurie, te gaan om die liederen ten gehore te brengen. (In roemenie is het een gewoonte om rond de kerst zingend langs de huizen te trekken.) Verder nemen ze ieder jaar deel aan de internationale dag voor gehandicapten. Dit is een soort manifestatie waar alle instellingen voor gehandicapten samen komen. Er wordt daar samen word gezongen en ook laten de instellingen elkaar de dingen zien die men gemaakt en/ of ingestudeerd heeft. 

Fundatie Bucurie heeft samen met een peuterschool en een basisschool klas uit Bistrita een soort integratie project opgestart. Diverse keren per jaar komen de schoolkinderen naar het dagcentrum of de jongeren van het centrum gaan naar de scholen. Samen ondernemen ze dan dingen bv een soort sportdag of ze studeren liedjes of toneelstukjes in en laten dat aan elkaar zien maar ook ondernemen ze samen uitjes zoals een boswandeling. Hierdoor leren ze met elkaar omgaan en zag je in het begin nog dat de schoolkinderen erg moesten wennen aan “de gehandicapten” nu vinden ze het allemaal heel normaal en hebben ze dikke pret samen. 

7. uitjes en viering van vakanties 

Ook organiseert het centrum als het financieel haalbaar is minimaal één maal per jaar een uitje naar een museum, de zee of een dierentuin o.i.d.. Dit kan alleen als er een sponsor voor gevonden wordt, tot nu toe is het iedere keer gelukt om in Roemenie een bedrijf te vinden die dit wil sponsoren. Soms doen ze deze uitjes ook in combinatie met de schoolklas waar ze het integratieproject mee hebben. Deze uitjes zijn voor de jongeren een hele belevenis en een kans om dingen te zien die voor de meesten binnen de thuissituatie niet mogelijk waren geweest 

Tussen de middag krijgen de jongeren een warme maaltijd op het dagcentrum aangeboden. Dit is mogelijk omdat ze een afspraak hebben kunnen maken met een grote accu fabriek. Ze kunnen daar iedere middag het eten ophalen wat over is uit de personeelskantine. Dit is altijd ruim voldoende voor alle jongeren en het personeel van het centrum. Het enige probleem is dat de fabriek ieder jaar 2 á 3 maand dicht gaat en dan hebben ze dus geen eten. Verder weten ze niet of ze deze afspraak voor het komend jaar weer met de fabriek kunnen maken. Want het leven wordt steeds duurder in Roemenie en ook in de fabriek hebben ze aangegeven hier tegen aan te lopen. Dit is ook één van de redenen waarom de uitbreiding van het dagcentrum met een keuken en eetzaal zo belangrijk is (zie project 2). De ouders van de jongeren helpen bij toerbeurt op het dagcentrum. Zo helpen ze oa met het klaarmaken van het eten en de afwas, ook helpen ze met schoonmaken en het onderhoud van het gebouw en de tuin. 

De sfeer op het dagcentrum is erg goed. In Roemenie zie je juist vaak dat de directeur het personeel als zijn onderdanen beschouwd en vaak helemaal niet omkijkt naar de kinderen of jongeren. 

Dat is op het dagcentrum van Fundatia Bucurie helemaal niet zo, het echtpaar Dumitrescu steekt hun handen flink uit de mouwen en gaan ook erg leuk met de jongeren om. Het voelt alsof het één grote familie is. Ook het andere personeel is erg gemotiveerd en hun liefde en toewijding aan de jongeren is aan alles te merken